Leernetwerken

Op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen de school en/of de organisatie wilt delen? Ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leernetwerken echt iets voor jou!

Een leernetwerk bestaat uit een groep collega’s van verschillende scholen. Deze collega's zijn enthousiast over hun vak en willen zich graag nog meer bekwamen in een bepaald thema. Het leernetwerk werkt vanuit een gezamenlijk doel. Het is een plek om met elkaar te experimenteren, geïnspireerd te raken, lessen met elkaar voor te bereiden om hier vervolgens elkaar feedback op te geven. De activiteiten zijn gericht op onderwijsverbetering. Dit is een continu proces en draagt bij aan het werkplezier.

Aanmelden

Het is mogelijk om je in te schrijven als deelnemer voor één of meerdere leernetwerken. Log in en meld je aan voor het leernetwerk waar jij onderdeel van wilt zijn!

 

Onze netwerken

Bewegingsonderwijs

De plek waar alle docenten bewegingsonderwijs uit het Westland elkaar treffen. Nieuwe ideeën opdoen, knelpunten bespreken, bij elkaar een kijkje nemen in de gymzaal en natuurlijk een gezamenlijke studiedag!

Dit leernetwerk bestaat uit drie vakgroepen aangestuurd door drie coördinatoren. 

Meer

Intern begeleiders

Als intern begeleider (IB'er) ben je de spin in het web van de school. Altijd ben je aan het werk vanuit de drie-eenheid kind, ouder en school. Die vormen de basis van de toekomst van het kind. Een prachtige en hectische baan. Daarom is dit leernetwerk zo waardevol! Je ontmoet andere IB'ers van verschillende scholen. Een plek om vragen te stellen aan gelijkgestemden, casussen te bespreken en geïnspireerd te raken.

Dit leernetwerk bestaat uit drie vakgroepen die worden aangestuurd door de bovenschoolse IB'ers.

Meer

ICT

Dit leernetwerk bestaat uit drie vakgroepen aangestuurd door onze bovenschoolse ICT'ers

Waar de ene vakgroep zich focust op Google en de andere op Microsoft, werken ze in de basis vanuit dezelfde doelstelling:

Aandacht besteden aan de onderwijsinhoudelijke toepassing van ICT in het onderwijs. In de vakgroep trekken zij hierin gezamenlijk op en ondersteunen elkaar.

Meer

Gedrag

Gedrag van kinderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling is een thema dat bij velen van ons vragen en behoeften oproept. Daarom is er natuurlijk een leernetwerk Gedrag. In dit leernetwerk verkennen we deze vragen en behoeften. Vanuit een gezamenlijk doel wordt een aanbod voor dat schooljaar gecreëerd. Zo staat de leervraag van de deelnemers centraal. Ook hechten we belang aan de ontmoeting en het bezoek van andere scholen.

Meer

Kleuters

Hier ontmoet je een enthousiaste groep onderbouwleerkrachten die drie keer per jaar bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen zij ideeën, kennis en ervaringen uit over verschillende onderwerpen. Bij iedere bijeenkomst staat één onderwerp centraal. We treffen elkaar iedere keer op een andere school. Zo kunnen we ook inspiratie opdoen voor de leeromgeving.

Meer

Groep 8

Leerkracht zijn van groep 8 is toch nèt even anders! Er komt veel kijken bij het draaien van een groep 8. De taken zijn ook anders dan die van jouw overige collega's. Met wie kan jij sparren? Aan wie stel jij jouw vragen? Heb je een lastige casus en twijfel je wat je moet doen? Op deze plek kan het allemaal! Bij dit leernetwerk is er plek voor alle leerkrachten van groep 8 die een groep kinderen begeleiden van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Meer

O2

O2 staat voor onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook voor zuurstof. "Onderzoekend en ontwerpend leren is niet meer dan normaal." Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen op een manier die past bij deze tijd. Binnen dit leernetwerk onderzoeken we wat er al gebeurt aan O2 onderwijs binnen de scholen, en nog belangrijker, wij bekijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden. Vind je het leuk om hierover mee te denken? Dan zien we je graag in ons leernetwerk!

meer

Taal/lezen

Dit leernetwerk gaat graag de diepte in. Zij organiseren drie bijeenkomsten, waarbij één thema centraal staat. Zo is er eens gekozen voor het thema 'close reading'. Twee enthousiaste kartrekkers zorgen ervoor dat het programma zo wordt vormgegeven dat je het direct kan toepassen in de praktijk. 

meer

Rekenen

Het accent in het onderwijs ligt vaak op taal en lezen. Je vergeet bijna dat rekenen ook een hoofdvak is! Maar deze groep vergeet dat zeker niet. Onder begeleiding van twee masteropgeleide rekenspecialisten worden alle facetten van het rekenonderwijs belicht. Zo kom je na een bijeenkomst weer vol ideeën terug op school.

meer

Hoogbegaafdheid

In het leernetwerk Hoogbegaafd ontmoeten collega's elkaar die werken met kinderen uit deze doelgroep. Zij komen samen om ervaringen uit te wisselen en kennis te vergroten. Hiervoor nodigen wij specialisten uit. Zij onderzoeken hoe zij om kunnen gaan met de valkuilen van hoogbegaafdheid. Daarnaast wordt er een sociale kaart gemaakt, waarop externe plusgroepen en gespecialiseerde coaches worden beschreven.

meer

Kartrekkers

De voorzitters van de leernetwerken noemen wij Kartrekkers.
Wij zijn trots op deze bevlogen groep onderwijsprofessionals. 
Zij begeleiden hun leernetwerken optimaal vanuit een gezamenlijk doel, zorgen voor een warm welkom en houden de groep bij elkaar door te investeren in de relatie. 

Deze groep ontmoet elkaar drie keer per jaar tijdens kartrekkersbijeenkomsten. 
Verschillende thema's worden uitgelicht en behandeld vanuit een gezamenlijk doel.

meer

Aandachtsfunctionaris

Als aandachtsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de invoering en het gebruiken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op jouw school en je helpt collega's bij het eerder herkennen hiervan. Tijdens de bijeenkomsten informeren we elkaar rondom de meldcode, delen informatie en hebben intervisie met ingebrachte casussen. Elke bijeenkomst wordt weer door een andere aandachtsfunctionaris voorbereidt.

meer